This website places cookies on your computer (more info...). By continuing to use this website you are consenting to these cookies.

Gwybodaeth Bwysig / Key Information

< Back to Gwybodaeth Bwysig / Key Information

Pwyllgor Eco-sgolion - Eco committee

Rydym ni'n ymfalchio yn y ffaith ein bod yn ysgol gynaladwy gyda'n hail faner werdd. Mae'r pwyllgor eco yn cyd weithio er mwyn sicrhau sylfaen lle mae pawb yn atebol am ein hamgylchedd. Ydych chi'h ailgychu bwyd? Ydych chi'n ailgylchu sbwriel? Rydym ni fel ysgol yn becso am fyd y dyfodol.
Er mwyn sicrhau eich bod yn gwneud popeth y medrwch ar gyfer ein byd cadwch mewn cysylltiad gyda'r dudalen hon.

We are very proud of the fact that we are a sustainable school with our second green flag. The eco committee are working together to ensure that we are all answerable for our environment. Do you recycle food? Do you recycle rubbish?
We as a school are concerned about the world of the future.
To ensure that we all play a part in looking after our world, please keep in contact with this page.

 

Gallery - please click to view

Y pwyllgor

Y pwyllgor (197KB)

Documents - please click to open

Links - please click to open

All website content copyright © Ysgol Gymraeg Bro Helyg : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in