This website places cookies on your computer (more info...). By continuing to use this website you are consenting to these cookies.

Gwybodaeth Bwysig / Key Information

Ar y dudalen hon, mae dogfennau a gwybodaeth bwysig am ein hysgol.

Please find below, some important documents and information about our school.

In This Section...

Diweddaru Gwybodaeth - Up to date Information

Os ydych yn newid rhif eich ffôn symudol, a wnewch chi gysylltu â swyddfa'r ysgol mor gynted â phosib fel y gallwn diwed...

Gwisg Ysgol - School Uniform

Disgwylir i bob plentyn gwisgo Gwisg Ysgol cywir, sef crys gwyn, siwmper/cardigan porffor gyda logo yr ysgol, tei yr ysgol a throwsus/sgert llwyd. Cai...

Clwb Brecwast - Breakfast Club

Mae Clwb brecwast yn dechrau am 8am y bore. Ni chaniateir unrhyw blentyn i fynychu'r clwb ar ôl 8.30am. Does angen talu i fynd i'r clwb. Mae ffu...

Cinio Ysgol

Caiff Cinio ysgol ei goginio yn ein cegin. Pris y cinio yw £1.80 i fabanod ac £1.90 i Gyfnod allweddol 2. Rhaid talu yn ddyddiol. Dinner i...

Cyngor Ysgol - School Council

Croeso i dudalen y Cyngor Ysgol. Mae 15 o ddisgyblion ar y cyngor yn cynrychioli plant yr ysgol. Dyma cynrychiolwyr pob blwyddyn. Bl 3 Alex, Taran Bl...

Pwyllgor Eco-sgolion - Eco committee

Rydym ni'n ymfalchio yn y ffaith ein bod yn ysgol gynaladwy gyda'n hail faner werdd. Mae'r pwyllgor eco yn cyd weithio er mwyn sicrhau sylfaen lle mae...

Documents - please click to open

doc.gif: BUS ROUTES

BUS ROUTES

Bus Routes 2015/2016
File size: 68KB (Word File)

pdf.gif: Gwersi Cymraeg - Welsh Lessons

Gwersi Cymraeg - Welsh Lessons

File size: 836KB (PDF File)

Links - please click to open

Urdd Gobaith Cymru

Gwefan Urdd Gobaith Cymru

Cymorth i rieni gyda phrofion/Guidance for parents with national tests.

Information for Parents and Carers Children in Years 2 to 9 now take national tests in reading and numeracy each summer. This leaflet explains what the tests involve and what the test results can tell you about your child’s learning.

Bl2-6 Rhifedd/Year 2-6 Numeracy

Deunyddiau Sampl Gweithdrefnol a Deunyddiau Sampl Rhesymu. Procedural Sample Material and Reasoning Sample Material.

Bl2-6 Darllen/Year 2-6 Reading

Fersiwn y dysgwyr/Learners Version

All website content copyright © Ysgol Gymraeg Bro Helyg : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in