This website places cookies on your computer (more info...). By continuing to use this website you are consenting to these cookies.

Tudalennau Dosbarthiadau / Class Pages

Blwyddyn 5&6/Year 5&6 - Mrs S Baker

< Back to Tudalennau Dosbarthiadau / Class Pages

 

Croeso i ddosbarth blwyddyn 5 & 6!
Mae 29 o blant yn ein dosbarth a Mrs Baker yw ein hathrawes. Blwyddyn brysur sydd o'n blaenau; gwaith caled, cyd-weithio ag eraill er mwyn dysgu sgiliau newydd, a mwynhau llwythi o hwyl ar hyd y ffordd.

Ein thema y tymor yma ydy 'Drachtiau'.
Un o uchafbwyntiau'r flwyddyn bydd perfformio Macbeth yn theatr Beaufort ym mis Tachwedd. Cofiwch ddod i wylio'r perfformiad!

Un o'n hoff sesiynau ydy Ymarfer Corff. Rydym yn cynnal ymarfer corff pob prynhawn Dydd Llun a Dydd Mercher. Yn ystod y sesiynau yma, rydym yn mynd i weithio ar ein sgiliau meddwl, cyfathrebu a datrys problemau. Byddwn yn gwneud llawer o sgiliau peli yn ystod y tymor cyntaf.
 Dydd Mercher yw'n sesiwn llyfrgell, ond rydym yn dod â'n llyfrau a dyddiaduron i'r ysgol pob  dydd. i ni gofio i ddychwelyd ein llyfrau pob wythnos, yn ogystal
 â'n gwaith cartref!
Cofiwch ymweld â'n tudalen yn aml; byddem yn lawrlwytho lluniau cyffrous a gwybodaeth am ein dosbarth yn reolaidd.
Welcome to Year 5 & 6!
There are 29 pupils in our class and Mrs Baker is our teacher. We are all geared-up for an action-packed year; we are ready to work hard, determined to succeed and hopefully have sack-loads of fun along the way!

Our theme this term is 'Potions', a science based topic.


A highlight of the first term will be performing Macbeth in Beaufort theatre in November; remember to come and watch us!

One of our favourite sessions is Physical Education on Monday and Wednesday afternoons. During these sessions, we will work on various skills, including communication, thinking and problem solving. We will be doing lots of ball skills in the first term.

Our week is very busy, but we always find time to go to the library on Wednesday afternoon (we bring our reading books and diaries to school every day.)
Keep checking our page; we shall be uploading photographs very soon!All website content copyright © Ysgol Gymraeg Bro Helyg : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in