This website places cookies on your computer (more info...). By continuing to use this website you are consenting to these cookies.

Tudalennau Dosbarthiadau / Class Pages

Blwyddyn 2 - Miss Jones

< Back to Tudalennau Dosbarthiadau / Class Pages

Helo! Croeso i Flwyddyn 2 Dosbarth Rala Rwdins.
Miss C Jones 

 
 
Welcome to Year 2 Rala Rwdins.
Miss C Jones


Mae yna 26 o blant yn ein dosbarth.

There are  26 children in our class


 
Athrawes / Teacher:-  Miss C Jones

Cynorthwywyr / Assistants:-   Miss C Harding

Thema'r hanner tymor / This half term's theme:- Y bed mawr crwn /The Big wide world.

Gwaith Cartref / Homework:- Gwaith cartref newydd pob Dydd Gwener / New homework will be given every Friday.
Homework books to be returned by the following Thursday ready for new homework.


Llyfrau Darllen / Reading Books:- Yn ddyddiol / Daily

Addysg Gorfforol / P.E:- Prynhawn Dydd Llun a Gwener / Monday and Friday afternoon


    
  Dyma Dyddgi'r Ddraig, ein tegan dosbarth. Mae Dyddgi yn mynd adref gyda phlentyn    bob  wythnos. 

  Here is Dyddgi the dragon, our class toy. Dyddgi goes home with a pupil every week.
All website content copyright © Ysgol Gymraeg Bro Helyg : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in