This website places cookies on your computer (more info...). By continuing to use this website you are consenting to these cookies.

Tudalennau Dosbarthiadau / Class Pages

Blwyddyn 1 a 2- Miss Phillips

< Back to Tudalennau Dosbarthiadau / Class Pages

 
Helo! Croeso i Flwyddyn 1 a 2 Dosbarth Bili Broga.
Miss C Phillips

 
Welcome to Year 1 and 2 .
Miss C Phillips


Mae yna 25 o blant yn ein dosbarth.

There are  25 children in our class


 
Athrawes / Teacher:-  Miss C Phillips 

Cynorthwywyr / Assistants:-   Mrs C Coburn

Thema'r hanner tymor / This half term's theme:- Drychwch tir! / Land Ahoy! .

Gwaith Cartref / Homework:- Gwaith cartref newydd pob Dydd Gwener / New homework will be given every Friday.
Homework books to be returned by the following Thursday ready for new homework.


Llyfrau Darllen / Reading Books:- Yn ddyddiol / Daily

Addysg Gorfforol / P.E:- Prynhawn Dydd Mawrth  a Iau / Tuesday and Thursday afternoon


    
  Dyma Dyddgi'r Ddraig, ein tegan dosbarth. Mae Dyddgi yn mynd adref gyda phlentyn    bob  wythnos. 

  Here is Dyddgi the dragon, our class toy. Dyddgi goes home with a pupil every week.

All website content copyright © Ysgol Gymraeg Bro Helyg : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in