This website places cookies on your computer (more info...). By continuing to use this website you are consenting to these cookies.

Tudalennau Dosbarthiadau / Class Pages

Blwyddyn 1- Miss Persse a Mrs Stevens

< Back to Tudalennau Dosbarthiadau / Class Pages

Helo! Croeso i Flwyddyn 1 Dosbarth Sali Sws.
Mrs Stevens & Miss Persse
 
Welcome to Year 1.
Mrs Stevens & Miss Persse


Mae yna 18 o blant yn ein dosbarth.

There are  18 children in our class


 
Athrawon / Teachers:-  Mrs Stevens & Miss Persse

Cynorthwywyr / Assistants:-   Mrs Marshman, Miss Lewis a Mrs Knap

Thema'r hanner tymor / This half term's theme:- Drychwch tir! / Land Ahoy!

Gwaith Cartref / Homework:- Gwaith cartref newydd pob Dydd Gwener / New homework will be given every Friday.
Homework books to be returned by the following Thursday ready for new homework.


Llyfrau Darllen / Reading Books:- Yn ddyddiol / Daily

Addysg Gorfforol / P.E:- Prynhawn Dydd Mawrth  a Iau / Tuesday and Thursday afternoon


    
  Dyma Dyddgi'r Ddraig, ein tegan dosbarth. Mae Dyddgi yn mynd adref gyda phlentyn    bob  wythnos. 

  Here is Dyddgi the dragon, our class toy. Dyddgi goes home with a pupil every week.

All website content copyright © Ysgol Gymraeg Bro Helyg : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in