This website places cookies on your computer (more info...). By continuing to use this website you are consenting to these cookies.

Tudalennau Dosbarthiadau / Class Pages

Dosbarth Derbyn- Mrs Thomas a Miss Stoneman

< Back to Tudalennau Dosbarthiadau / Class Pages

 

Helo! Croeso i Cyw
Mrs Thomas a Miss Stoneman
 
Welcome to Class Cyw 
Mrs Thomas a Miss Stoneman
 

Mae yna  24  o blant yn ein dosbarth.

There are  24   children in our class


 
Athrawon / Teachers:-  Mrs Thomas a Miss Stoneman

Cynorthwywyr / Assistants:-  Miss Edwards, Miss Williams 

Myfyriwr / Student:- Mr Agnew


Thema'r hanner tymor / This half term's theme:- Tywynnu a Phelydru / Glitter and Glow


Gwaith Cartref / Homework:- Dychwelyd llyfrau gwaith cartref erbyn Dydd Iau yn barod am waith cartref newydd / Homework books to be returned by the following Thursday ready for new homework.

Llyfrau Darllen / Reading Books:- Yn cael eu hanfon pob Dydd Gwener / Sent home every Friday

Addysg Gorfforol / P.E:- Pob Dydd Llun a Dydd Mercher / Every Monday and Wednesday.


    
 Dyma Dyddgi'r Ddraig, ein tegan dosbarth. Mae Dyddgi yn mynd adref gyda phlentyn bob wythnos. 

 Here is Dyddgi the dragon, our class toy. Dyddgi goes home with a pupil every week.

Gallery - please click to view

(162KB)

(219KB)

(351KB)

All website content copyright © Ysgol Gymraeg Bro Helyg : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in